Lidt om forsamlingshuse i Danmark

Forsamlingshusenes historie i Danmark går helt tilbage til 1870’erne og de blev egentlig opført til mindre festlige formål, nemlig som øvelseshuse for skyttekredse, der var imod staten. I andre tilfælde blev forsamlingshuse opført i forbindelse med en grundtvigsk friskole. Men først omkring århundredeskiftet tog byggeriet af forsamlingshuse fart.

Her kan du oprette en bruger og tilmelde dit forsamlingshus

Der er ca. 1.000 forsamlingshuse i Danmark, som i dag anvendes som mødested, selskabslokaler, kulturhus, koncerter, bankospil og lignende arrangementer i lokalsamfundet.

Andre arrangementer i forsamlingshusene kan bl.a. være konfirmationer, bryllupper, barnedåb, gravøl og fester. Der er som regel gode parkeringsforhold tilknyttet forsamlingshuset, således at gæster der kommer længere fra nemt kan komme af med bilen. Gæster som bor i lokalsamfundet har mulighed for at tage deres cykler eller få lidt frisk luft på gåben.

Dejlig stemning og gode minder i Øster Brønderslev Forsamlingshus

I dag er ejerformen for et forsamlingshus typisk via en selvejende institution eller forening i lokalsamfundet. Tidligere var mange af landets forsamlingshuse private interessentskaber.

Økonomien er oftest stram og forsamlingshusene er afhængige af hyppig udlejning til forskellige arrangementer og fester. Støt derfor dit lokale forsamlingshus og bevar vore fælles danske kulturarv.

Forsamlingshusenes historie

Der var store politiske modsætninger i samfundet med mange kampe mellem højre og venstre i slutningen af 1800-tallet.

Skolerne blev anvendt som hjemsted for stigende foreningsaktivitet, hvilket hurtigt blev forbudt af højreregeringen. Det blev endvidere forbudt at anvende skolerne til festlige arrangmenter, da højreregeringen frygtede at disse sammenkomster havde en anden agenda.

Først kom det såkaldte Mundkurvcirkulære i 1885, som skulle forhindre propagandistisk optræden blandt skolelærere og samtidig blev der oprettet et militært korps, som skulle sikre ro og orden.

Men det sluttede ikke her. I 1889 blev Mundkurvcirkulæret fulgt op med et forbud mod at bruge skolernes lokaler til mange forskellige aktiviteter.

Landsby idyl med lokalt forsamlingshus

Dette dannede grundlaget for forsamlingshusene som vi kender dem i dag. Disse aktiviteter rykkede først ind i private hjem, men ganske kort tid efter begyndte de første byggerier af forsamlingshuse, som hurtigt bredte sig til hele landet. En typisk sætning i vedtægterne kunne være: “Her kan ordet lyde frit uden bånd i nogen retning.”

Denne oprørsagtige tilstand ophørte omkring århundredeskiftet.

Forsamlingshuse var nu almindelige i hele landet og en hver landsby ville gerne have sit eget forsamlingshus. Der blev opført mellem 1.600-1.700 forsamlingshuse i hele landet, hvor i dag ca. 1.000 stadig eksisterer og disse betragtes som en del af den danske kulturarv.

Der findes mange smukke landsbyer i hele landet, hvor der både er forsamlingshuse, måske en brugsforening og samtidig mulighed for at leje et hus på landet.

Forsamlingshuse, 6.2 out of 10 based on 9 ratings